Incontinentie is het ongewild verlies van urine en/of ontlasting. De meeste mensen met incontinentie hebben last van urine-incontinentie.

Sommige mensen ervaren hierdoor veel beperkingen in hun dagelijkse leven en/of houden op met sporten. Terwijl incontinentie meestal heel goed te behandelen is.

De fysiotherapeute gaat samen met u op zoek naar de oorzaak van urineverlies en stelt samen met u een behandelplan op.

Tijdens uw behandeling en in de advisering en begeleiding door de fysiotherapeute komen aan de orde:

  • Informatie over de (vermoedelijke) oorzaak van uw incontinentie
  • Een persoonlijk advies met betrekking tot ademhaling, houding en beweging, drinken en toiletgedrag
  • Leren bewust uw bekkenbodemspieren aan te spannen en te ontspannen
  • Leren bewust buikdruk op te vangen

U kunt met behulp van de fysiotherapeute uw incontinentie verminderen of zelfs verhelpen met oefeningen en door het opvolgen van adviezen.

Fysiotherapie De Hunze - Groningen

Fysiotherapie De Hunze.

Samen helpen wij u weer in beweging.