Fitkids Groningen
Peutergym en Kleutergym Groningen
Sinds september 2009 geven wij gymlessen voor peuters en kleuters die in hun ontwikkeling problemen hebben.
Hierdoor hebben ze meer moeite met het aanleren van fundamentele vaardigheden. Het is belangrijk deze vaardigheden zo goed mogelijk onder de knie te krijgen.
Het vormt de basis voor latere sportactiviteiten en vormt hun zelfbeeld. Dit kan op een speelse –en ontdekkende manier, met elkaar in een kleine groep.

Waarom G-Gym?

De reguliere verenigingen werken met relatief grote groepen (15-20 kinderen) en een beperkt aantal begeleiders. Daarnaast kwam uit ons eigen contact met verenigingen naar voren dat zij per groep slechts 1 a 2 kinderen met ontwikkelingsproblemen kunnen toelaten. Voor meer revalidatie gerichte doeleinden is binnen het reguliere aanbod onvoldoende kennis aanwezig.

Wat doen we?

Door peuters en kleuters in kleine groepen lekker te laten bewegen oefenen zij met elkaar hun vaardigheden op een speelse manier. Immers door veel en vaak te herhalen wordt een kind steeds beter, sterker, meer competent. Het aanleren en oefenen van fundamentele motorische vaardigheden staat centraal. Dit zijn onder andere allerlei vormen van lopen ( op handen en voeten lopen bijvoorbeeld), rennen, springen, klimmen en klauteren, afglijden. Maar ook ballen rollen, gooien, schoppen en vangen. Door het samen met andere kinderen te doen, ziet en leert het kind dat er heel veel verschillende manieren zijn om je te bewegen in de ruimte. Het doel is dat de kinderen doorstromen naar een reguliere- of aangepaste sportclub.
De groep(en) bestaan uit een 10-12 tal met 3 begeleiders.

Voor wie is het?

Peuter & Kleuter G-Gym richt zich op kinderen van 2 t/m 5 jaar met problemen in de (motorische– en zintuiglijke ) ontwikkeling en kinderen met een beperking of een langdurige aandoening. Ook kinderen met (dreigend) overgewicht of na operaties die een langere immobilisatie vereisen kunnen worden gereactiveerd. In de reguliere gymverenigingen kan geen passende groep worden gevonden.
Voorafgaand aan deelname vindt er een intake door de kinderfysiotherapeut, Lianne Bosma - Jansen of Rebekka van der Laan. plaats.

Is er goede begeleiding?

De begeleider is: Rebekka van der Laan., zij volgt op dit moment de masteropleiding Kinderfysiotherapie in Utrecht. Zij heeft ruime ervaring in spel en sport met kinderen.

Hoe meten we vooruitgang?

De kinderen worden in hun vaardigheden geëvalueerd middels een ontwikkelingsvolgmodel en/of aandoeningsgebonden meetinstrumenten. Gedrag wat de motorische prestatie kan beïnvloeden wordt via het invullen van een vragenlijst in kaart gebracht. Deze uitkomsten worden met ouders, verzorgers besproken en desgewenst gerapporteerd aan de verwijzend arts.

Wanneer is het?

De gymlessen zijn op vrijdagmiddag van 16.10-16.45 uur.
N.B. Bij voldoende deelname kan eventueel op de woensdagmiddag van 16.10-16.40 uur een les gegeven worden.

Waar zijn de gymlessen?

De gymlessen worden gegeven in:
Kinderfysiotherapie en Campofitness
Hoendiep 221
9745 EE Groningen

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Voor aanmelding en informatie over Peuter & Kleuter G-Gym kunt u contact opnemen met Lianne Bosma - Jansen (+31 15546652.) of Rebekka van der Laan. (06-21613874). U kunt ook gebruik maken van ons contact formulier.

En de broertjes en zusjes?

Een aantal keren per jaar nodigen we u met uw andere kinderen en/of eventuele vriendjes, vriendinnetjes van harte uit om samen met uw kind te komen gymmen! De uitnodiging hiervoor ontvangt u persoonlijk.
Peuter & Kleuter G-Gym is geen vervanging voor individuele kinderfysiotherapie.
Verwijzing door een arts is aan te bevelen, maar niet noodzakelijk.

Fysiotherapie De Hunze - Groningen

Fysiotherapie De Hunze.

Samen helpen wij u weer in beweging.