Home Fysiotherapie de Hunze Groningen

Team Fysiotherapie de Hunze Groningen

Kinderfysiotherapie Groningen (De Hunze)

Kinderfysiotherapie is een specialisatie voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Alle kinderen die op elk moment in hun ontwikkeling problemen hebben in houding, bewegingen en zintuigen, door welke oorzaak dan ook, kunnen bij de kinderfysiotherapeuten terecht.

Lianne Bosma-Jansen is Senior kinderfysiotherapeut.
Bernadette van Harten-Pors is Master pediatric physical therapist en vooral werkzaam binnen Fitkids en Peuter-en kleuter G-gym.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw kind te laten onderzoeken en behandelen door de kinderfysiotherapeuten.


Aan huis: 
Zuigelingen en jonge kinderen tot en met 2 jaar worden in hun eigen huis behandeld.
Zo komt op de babyleeftijd een voorkeurshouding nogal eens voor. Vaak hebben de kinderen dan ook een afplatting van hun hoofd aan 1 kant. Soms ontwikkelt een zuigeling, jong kind zich op een andere manier dan leeftijdgenoten. Anderen blijken trager te zijn.
Onderzoek naar de oorsprong en een daarop gerichte behandeling en adviezen worden in uw huis gegeven( link naar You Tube). 
De bijna 2 jarige peuter die nog niet los loopt, voelt zich in de vertrouwde omgeving veel beter en laat dan meer zien. Bij het geven van adviezen kunnen deze eenvoudig aan de huissituatie worden aangepast. Voor behandeling en begeleiding aan huis is een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een consultatiebureau- jeugdarts) noodzakelijk.

Peuter-en kleuter G-gym: voor kinderen vanaf 2 jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperkingen , langdurige of chronische aandoening. In de praktijk:
De oudere kinderen komen, zo mogelijk, naar de praktijk. Dit zijn meestal kinderen in de schoolleeftijd die bijvoorbeeld veel vallen, onhandig zijn, houterig bewegen, moeite hebben met schrijven. Er wordt onderzoek gedaan naar de grove -en de fijne motoriek. (links naar You Tube).
Kinderen van ongeveer 10 jaar en ouder komen met problemen in hun houding: ze gaan steeds schever en/ of krommer zitten, staan, lopen. Vanaf deze leeftijd kunnen er (medisch ) lichamelijke onverklaarbare klachten ontstaan, zoals chronische vermoeidheid en/of pijn. Wanneer deze klachten na verloop van tijd niet vanzelf over gaan, dreigt de ontwikkeling van de jongere verstoord te raken. Behandeling om die beperkingen te doen verdwijnen is dan noodzakelijk.
 Klachten van gewrichten, zoals vaak door de enkels gaan of pijn aan de knieën kunnen mede door overgewicht en een niet optimale conditie toenemen. Het is aan te raden dit tijdig te onderkennen.

Op school: Onder bepaalde voorwaarden is kinderfysiotherapie aan school mogelijk. Er wordt uitsluitend op verwijzing van een arts gewerkt; een zogenaamde medische indicatie. Een duidelijke hulpvraag van uw kind en u als ouders/verzorgers voor behandeling aan school, is het uitgangspunt voor een kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandeling. In het kinderfysiotherapeutisch onderzoek wordt onder andere gekeken of het kind binnen zijn/haar functioneren op school problemen ondervindt. Dit kan zijn in de school (het gebouw), de klas, op het plein, de gymles. Maar tevens kan het schrijven heel veel moeite kosten, evenals het knutselen en vaardigheden m.b.t. het eten, drinken en veters strikken.

Rapportage wordt schriftelijk aan u, de verwijzend arts en, met uw toestemming, aan leerkrachten en eventuele andere zorgverleners, verstrekt.
Het verstandig om de basispolis van uw zorgverzekering te raadplegen.

Fitkids: voor kinderen vanaf 6 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening.
Lees meer over Fitkids

Samenwerking: Er wordt met verschillende specialisten samengewerkt om uw kind en u de beste behandeling en begeleiding te geven.

Fyisiotherapie De Hunze