Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Om te kunnen bewegen zijn zintuigen (horen, zien, voelen) en houding, zoals zitten en staan, nodig. Dit hele “beweegsysteem” behoort tot het domein van de kinderfysiotherapeut.

Na de intake en onderzoek werken zij volgens een behandelplan. Wanneer nodig en met uw toestemming, wordt overlegd met (verwijzend) arts, specialist, logopedist en ergotherapeut. Indien gewenst worden anderen, bijvoorbeeld persoonlijk begeleiders, ook betrokken.

Kinderfysiotherapie kan plaatsvinden:

Aan huis

Zuigelingen en jonge kinderen tot en met 2 jaar worden in hun eigen huis behandeld, op verwijzing van een arts. Bijvoorbeeld omdat de baby vrijwel voortdurend naar een kant kijkt: een voorkeurshouding. Een afplatting van hun hoofd aan die kant kan ontstaan.
Soms ontwikkelt een zuigeling, jong kind zich op een andere manier en/of trager dan leeftijdgenoten. De oorzaak daarvan kan al bekend zijn (er is sprake van een hersenbeschadiging, een chromosoomafwijking). Vaak is er ongerustheid van u en/of de verwijzend arts. In overleg met u wordt in de vertrouwde omgeving van het kind een behandeling gestart, waarbij adviezen eenvoudig bij de huissituatie aansluiten. Het behandelplan voorziet in een tijdspad. Verwijzing naar een ander specialisme (zie boven) is mogelijk.

Peuter- en kleuter G-gym

Dit is bewegen in een groepje voor kinderen vanaf 2 jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperkingen, langdurige of chronische aandoening.
Lees meer over Peuter- en kleuter G-gym.

In de praktijk

De pre- kleuters en schoolkinderen komen veelal naar de praktijk. De vragen die zij( ouders/verzorgers, leerkrachten) hebben gaan bijvoorbeeld over: vaker vallen, onhandig zijn, houterig bewegen, het zwemdiploma maar niet halen, moeite met (leesbaar) schrijven. Er wordt onderzoek gedaan naar de grove -en de fijne motoriek, om te bepalen of er mogelijk sprake is van een coördinatie probleem (DCD, Developmental Coordination Disorder.
Er kan bezorgdheid zijn over bijvoorbeeld dat uw kind steeds zo benauwd is bij het fietsen. Of bij het rennen licht in het hoofd wordt. Een schoolgymles niet kan volhouden. De wijze van ademhalen tijdens rust en inspanning wordt onderzocht.
Opeens valt op dat het kind scheef of krom staat. Vooral bij meisjes vanaf de pre puberteit wordt dat waargenomen. Het is verstandig om te laten onderzoeken of daar met houdingsoefeningen kan worden volstaan. Pijn in de knie bij het rennen komt zowel bij jongens als meisjes voor evenals het niet goed kunnen, durven lopen na een beenbreuk. Na onderzoek zou kunnen blijken dat een doorverwijzing naar een podotherapeut een goede optie is.
Soms ervaren kinderen en jongeren pijnklachten en problemen met bewegen die onvoldoende door artsen en al het medisch onderzoek te verklaren zijn (SOLK, Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten). Deze pijn kan optreden in gewrichten en ledematen. Ook hoofd-, buik- en rugpijn komen voor. De impact is vaak erg groot op het functioneren van het kind. De doelen die het kind weer graag wil behalen worden i.s.m. het kind in een strikt persoonlijk oefenschema gevat. De belasting wordt hierbij heel gefaseerd opgevoerd. Deze handelwijze geeft uitzicht op een goed herstel.

Op school

Onder bepaalde voorwaarden is kinderfysiotherapie aan school mogelijk.
Een duidelijke hulpvraag van uw kind en u als ouders/verzorgers voor behandeling aan school, is het uitgangspunt voor onderzoek en eventuele behandeling.

Fitkids

Het fitness en sport/spelprogramma voor kinderen vanaf 6 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Lees meer over Fitkids.

De kinderfysiotherapeuten, Lianne Bosma - Jansen (+31 6 15546652) en Rebekka van der Laan zijn goed opgeleid. Zij hebben na hun fysiotherapie opleiding (bachelor) de vervolgopleiding (Master) kinderfysiotherapie afgerond.

Fysiotherapie De Hunze - Groningen

Fysiotherapie De Hunze.

Samen helpen wij u weer in beweging.