Bernadette van Harten-Pors

Bernadette van Harten-Pors

Bernadette van Harten-Pors is sinds 2010 verbonden aan Fysiotherapie de Hunze.

Na het afronden van de opleiding Fysiotherapie heeft ze de Master Kinderfysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht met succes afgerond. Daarna heeft ze verscheidene verdiepingscursussen gevolgd, zoals kinderfysiotherapeutisch draagconsulent, voorkeurshouding, kinderen met sportblessures en medical taping bij kinderen.

Ze staat ingeschreven bij het KNGF en NVFK. Als kinderfysiotherapeut ziet zij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die lichamelijke of ontwikkelingsgerelateerde problemen hebben.

“Samen met ouders en het kind maak ik een behandelplan. De hulpvraag staat centraal. Positiviteit, creativiteit en aansluiten bij de belevingswereld van het kind spelen hierin een sleutelrol.

Het motto van Bernadette is dat ieder kind het recht heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en plezier te beleven in bewegen, sport en spel.”