Home Fysiotherapie de Hunze Groningen

Team Fysiotherapie de Hunze Groningen

Team / Over ons

Anita Visker

Anita Visker

BIG nummer: 19041977104
Anita Visker is sinds 2003 verbonden aan Fysiotherapie De Hunze.
Ze is sinds 1993 werkzaam als fysiotherapeut en werkte 10 jaar in verpleeghuis Meander in Veendam.
Aldaar heeft zij zich gespecialiseerd in o.a. Reumatische aandoeningen, M. Parkinson, CVA en chronische pijn.

Daarnaast heeft ze zich verder geschoold in de problematiek samenhangend met zwangerschap en bevalling, zoals bekkeninstabiliteit en bekkenbodemtraining.
Naast het werk op de praktijk geeft zij de 50+ fitlessen in de Hunzeborgh in de wijk de Hunze.

‘Mijn motto is leven is bewegen. De uitdaging in mijn vak is het bewegen in alle facetten voor de patiënt te verbeteren of te behouden’.

Specialisaties

 • Reuma
 • CVA
 • M. Parkinson
 • Chronische pijn
 • Bekkenbodemtraining
 • Ademhalingstraining
Lianne Bosma-Jansen

Lianne Bosma-Jansen

BIG nummer: 79034004504
Lianne Bosma is sinds september 2000 verbonden aan Fysiotherapie De Hunze. Zij is senior kinderfysiotherapeut. Voorheen is ze werkzaam geweest in verschillende ziekenhuizen op de afdeling Kindergeneeskunde, de verstandelijk gehandicaptenzorg en binnen het speciaal onderwijs.

Alle kinderen van 0-18 jaar met problemen in houding, beweging en/of zintuigen kunnen bij haar terecht. Dit geldt ook voor kinderen en jeugdigen met klachten van ( chronische) vermoeidheid en/of langdurige pijn. “Wat kunt u zelf betekenen, wanneer uw kind klachten heeft? “ Dit wordt duidelijk na het doen van de intake, het onderzoek en het opstellen van het behandelplan in relatie met u: ouders,verzorgers, andere zorgverleners en leerkrachten . De koppeling tussen de therapie en omgeving is van groot belang om het kind weer meer bewegingsmogelijkheden te geven. Vooral thuis, buiten, op school en overal elders.

“Omdat iedereen vrij moet kunnen bewegen” geldt in mijn beleving bij uitstek voor kinderen. Vrij bewegen in alle varianten, op een speelse wijze naar beste kunnen, binnen de ( te verwachten) mogelijkheden van het kind.

Speciale vormen van kinderfysiotherapie:

Richard van Drunen

Richard van Drunen

BIG nummer: 39041153104
Richard van Drunen is sinds 2003 verbonden aan de maatschap Fysiotherapie De Hunze.

Sinds 1993 werkzaam als fysiotherapeut, heeft hij zich na de opleiding verder gespecialiseerd in o.a. rugscholing, ergonomie en preventie. Tevens in het behandelen van sportblessures en de individuele begeleiding bij de revalidatie.

‘Aanpak van de oorzaak van klachten is het uitgangspunt. Niet alleen om klachten op te lossen maar zeker ook in de toekomst te voorkomen. Het mooie van mijn vak is het samenwerken met de patiënt en de uitdaging om elke keer weer een passende aanpak te bieden voor de verschillende klachten’.

Specialisaties

 • Rugklachten
 • Sportblessures (knie/enkel)
 • Medical taping
 • Nekklachten/hoofdpijn
 • Schouderklachten (o.a. frozen shoulder)
Bernadette van Harten-Pors

Bernadette van Harten-Pors

BIG nummer: 49909585804
Ze heeft de opleiding fysiotherapie gedaan aan de Hanze Hogeschool te Groningen. Een bijzondere ervaring tijdens deze tijd op de opleiding was een stage in Zuid Afrika. Hier heeft ze gedurende 3 maanden gewerkt in een orthopedisch kinderziekenhuis. Na deze stage wist ze zeker dat ze zich wilde specialiseren tot kinderfysiotherapeut. In 2009 mocht ze starten aan de opleiding tot kinderfysiotherapeut aan de Hogeschool Utrecht. In 2012 heeft ze deze opleiding met succes afgerond en mag zich Master Pediatric Physical Therapist (MPPT) noemen.

Binnen Fysiotherapie De Hunze is ze voornamelijk werkzaam binnen Peuter-en kleuter G-gym en Fitkids Groningen. Als afstudeerproject heeft ze onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Fitkids Groningen. De kinderen hebben gedurende drie maanden getraind volgens het Fitkids programma. Voor en na deze trainingsperiode zijn de kinderen getest. Daarbij is gekeken naar een tweetal punten die van belang zijn: de lichamelijke conditie en de kwaliteit van leven. De resultaten van het onderzoek lieten zien dat de lichamelijke conditie is verbeterd, gemeten met de maximale inspanningstest. De kwaliteit van leven, gemeten middels een vragenlijst, is tevens verbeterd. Deze vooruitgang was voor een aantal kinderen heel duidelijk. Anderen lieten hierop geen eenduidige verbetering zien.

Bernadette is tevens betrokken bij de Hogeschool van Utrecht, de specialisatie Kinderfysiotherapie. Zo schrijft ze mee aan een wetenschappelijk artikel binnen dit vakgebied.

Mijn motto is dat ieder kind het recht heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en plezier te beleven in bewegen, sport en spel.