Home Fysiotherapie de Hunze Groningen

Team Fysiotherapie de Hunze Groningen

Hoe blijven we up to date?

Wij, fysio- en kinderfysiotherapeuten volgen regelmatig bij- en nascholingen om u volgens de laatste (wetenschappelijke) inzichten te kunnen behandelen en adviseren.

De implementatie van de nieuwe interdisciplinaire richtlijn DCD (Developmental Coordination Disorder) is gaande. De NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie) heeft een intercollegiaal jaarprogramma betreffende DCD samengesteld. Onze kinderfysiotherapeuten nemen hieraan deel. Met uiteraard maar een doel: uw kind in deskundige handen!

Zie voor meer informatie over DCD: wat is het, hoe herken je het, wat is eraan te doen? www.kinderfysiotherapiegroningen.nl
Voor het samenwerken met andere beroepsgroepen( disciplines) zie ook: www.ekgroningen.nl